Податки та бухгалтерський облік
Інформаційно-аналітична газета
Вересень 2015 р.
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

Склад доходів (ст. 135 ПКУ)

 

Склад доходів

Пункт ПКУ

1

2

Дохід від операційної діяльності

Дохід від реалізації товарів, виконаних робіт, наданих послуг, у тому числі винагороди комісіонера (повіреного, агента тощо)

П.п. 135.4.1

Дохід банківських установ:
а) процентні доходи за кредитно-депозитними операціями (в тому числі за кореспондентськими рахунками) та цінними паперами, придбаними банком;
б) комісійні доходи, в тому числі за кредитно-депозитними операціями, наданими гарантіями, розрахунково-касове обслуговування, інкасацію та перевезення цінностей, операціями з цінними паперами, операціями на валютному ринку, операціями з довірчого управління;
в) позитивний результат за операціями з цінними паперами відповідно до п. 153.8 ПКУ;
г) прибуток від операцій з купівлі/продажу іноземної валюти та банківських металів;
ґ) позитивне значення курсових різниць згідно з п.п. 153.1.3 ПКУ;
д) надлишкові суми страхового резерву, що підлягають включенню до доходу згідно з пп. 159.2, 159.4 ПКУ, та суми заборгованості, що підлягають включенню до складу доходів згідно з п. 159.5 цього Кодексу;
е) доходи від відступлення права вимоги боргу третьої особи або виконання вимоги боржником (факторингу) згідно з п. 153.5 ПКУ;
є) дохід, пов'язаний з реалізацією заставленого майна;
ж) інші доходи, прямо пов'язані зі здійсненням банківських операцій та наданням банківських послуг;
з) інші доходи, передбачені розділом III ПКУ

П.п. 135.4.2

Інші доходи

Доходи у вигляді дивідендів, отриманих від нерезидентів, крім визначених п.п. 153.3.6 ПКУ, процентів, роялті, від володіння борговими вимогами

П.п. 135.5.1

Доходи від операцій оренди/лізингу, визначені відповідно до п. 153.7 ПКУ

П.п. 135.5.2

Суми штрафів та/або неустойки чи пені, фактично отримані за рішенням сторін договору або відповідних державних органів, суду

П.п. 135.5.3

Вартість товарів, робіт, послуг, безоплатно отриманих платником податку у звітному періоді, визначена на рівні не нижче звичайної ціни, суми безповоротної фінансової допомоги, отриманої платником податку у звітному податковому періоді, безнадійної кредиторської заборгованості, крім випадків, коли операції з надання/отримання безповоротної фінансової допомоги проводяться між платником податку та його відокремленими підрозділами, які не мають статусу юридичної особи

П.п. 135.5.4

Суми поворотної фінансової допомоги, отриманої платником податку у звітному податковому періоді, що залишаються неповерненими на кінець такого звітного періоду, від осіб, які не є платниками цього податку (в тому числі нерезидентів), або осіб, які згідно з ПКУ мають пільги з цього податку, в тому числі право застосовувати ставки податку нижчі, ніж установлені п. 151.1 цього Кодексу.
Якщо в майбутніх звітних податкових періодах платник податку повертає таку поворотну фінансову допомогу (її частину) особі, яка її надала, такий платник податку збільшує суму витрат на суму такої поворотної фінансової допомоги (її частини) за наслідками звітного податкового періоду, в якому відбулося таке повернення.
При цьому доходи такого платника податку не збільшуються на суму умовно нарахованих процентів, а податкові зобов'язання особи, яка надала поворотну фінансову допомогу, не змінюються як при її видачі, так і при її зворотному отриманні.
Положення цього пункту не поширюються на суми поворотної фінансової допомоги, отриманої від засновника/учасника (в тому числі нерезидента) такого платника податку, у випадку повернення такої допомоги не пізніше 365 календарних днів з дня її отримання.
Операції з отримання/надання фінансової допомоги між платником податку та його відокремленими підрозділами, що не мають статусу юридичної особи, не приводять до зміни їх витрат або доходів

П.п. 135.5.5

Суми невикористаної частини коштів, що повертаються зі страхових резервів у порядку, передбаченому п. 159.2 ПКУ

П.п. 135.5.6

Суми заборгованості, що підлягають включенню до доходів згідно з пп. 159.3 і 159.5 ПКУ

П.п. 135.5.7

Фактично отримані суми державного мита, попередньо сплаченого позивачем, що повертаються на його користь за рішенням суду

П.п. 135.5.8

Суми акцизного податку, сплаченого/нарахованого покупцями/покупцям підакцизних товарів (за їх рахунок) на користь платника такого акцизного податку, уповноваженого ПКУ вносити його до бюджету, та рентної плати, а також суми збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну, теплову енергію та природний газ

П.п. 135.5.9

Суми дотацій, субсидій, капітальних інвестицій із фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування або бюджетів, отримані платником податку

П.п. 135.5.10

Доходи, визначені згідно зі ст. 146, 147, 153 і 155 — 161 ПКУ.
До цієї категорії доходів входять, зокрема:
— суми перевищення доходів від продажу окремих об'єктів основних засобів та нематеріальних активів над їх балансовою вартістю, а також сума перевищення доходів від продажу невиробничих основних засобів над первісною вартістю їх придбання;
— позитивна різниця між сумою доходу, отриманого в результаті продажу землі, та сумою витрат, пов'язаних із придбанням такого окремого об'єкта власності, збільшених на коефіцієнт індексації, визначений у п. 146.21 ПКУ;
— прибуток (позитивне значення курсових різниць);
— суми заборгованості в порядку врегулювання безнадійної та сумнівної заборгованості

П.п. 135.5.11

Доходи, не враховані при обчисленні доходу періодів, що передують звітному, та виявлені у звітному податковому періоді

П.п. 135.5.12

Дохід від реалізації необоротних матеріальних активів, майнових комплексів, оборотних активів, визначений з урахуванням положень ст. 146 і 147 ПКУ

П.п. 135.5.13

Суми коштів (інших видів компенсації), отримані платником податку як оплата товарів (виконаних робіт, наданих послуг), відвантажених у період перебування такого платника на спрощеній системі оподаткування, обліку та звітності, з яких не був сплачений єдиний податок (без урахування сум податку на додану вартість, що надійшли у вартості таких товарів (виконаних робіт, наданих послуг)

П.п. 135.5.14

Інші доходи платника податку за звітний податковий період

П.п. 135.5.15

 

Роздрукувати До початку сторінки
Сайти корпорації «Фактор»:
Издательско-консалтинговая корпорация «Фактор»
Интернет-магазин «Фактор-маркет»
Аудиторская фирма «Фактор-аудит»
0.056
Адреса редакції:

м. Харків, 61002,
вул. Сумська, 106а.
Тел.: (057) 719-41-14
E-mail: nibu@factor.ua
 © 2004-2015 Видавничий будинок «Фактор»
Створення сайту — Screen Interactive
© Видавничий будинок «Фактор»